MATEMATIKA ZA TEHNI─îKE FAKULTETE
(42 - 48 dvo─Źasa)

Prijemni iz matematike na tehni─Źkim fakultetima se pola┼że u formi testa koji sadr┼żi 20 zadataka na koje se odgovara zaokru┼żivanjem jednog od 5 ponu─Ĺenih odgovora. Ta─Źan odgovor donosi pozitivne, a neta─Źan negativne poene.

Na na┼íim ─Źasovima se detaljno i sistematski prelaze sve neophodne oblasti, a nakon svake oblasti u─Źenici dobijaju i doma─çe zadatke sa spiskom primera koje treba samostalno uraditi.

Pogledajte primer materijala kojeg u─Źenici dobijaju na ─Źasu, kao i primer doma─çeg zadatka. Tako─Ĺe, kao ilustraciju na koji na─Źin se rade zadaci na na┼íim ─Źasovima pogledajte naredni snimak.

Kandidat na kraju prijemnog ispita predaje samo papir sa zaokru┼żenim odgovorima, a ne i svoj ra─Źun. Ovo je na prvi pogled olak┼íavaju─ça okolnost, ali zadaci su tako koncipirani da je do odgovora vrlo te┼íko do─çi bez rada i poga─Ĺanjem. Daleko je ce┼í─çi obratan slu─Źaj da kandidat ume da uradi zadatak, ali ga ne dovede do kraja ili napravi ra─Źunsku gre┼íku i zbog toga izgubi sve poene. Iz ovog razloga se na na┼íim ─Źasovima osim savladavanja gradiva posebna pa┼żnja obra─ça i na razvijanje ve┼ítine u─Źenika da odabere pravi odgovor na postavljeno pitanje.

U toku godine, osim poha─Ĺanja ─Źasova, u─Źenici rade i 5 testova na kojima imaju priliku da provere ste─Źeno znanje, kao i da se uporede sa svojom konkurencijom. Testovi su uklju─Źeni u cenu, tj. ne pla─çaju se dodatno.

LITERATURA


Krtini─ç: "Matematika 4+" (zadaci sa prijemnih u periodu 2003-2016)
Krtini─ç: "Matematika 4+" (zadaci sa prijemnih u periodu 2014-2020)
─Éoric, Jovanov, Lazovi─ç: "Matematika za prijemni ispit na tehni─Źkim i prirodno-matemati─Źkim fakultetima"

Prijemni na ETF-u:

2018.godina, 2019.godina, 2020. godina

Prijemni na FON-u:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina,

Prijemni na Gra─Ĺevinskom fakultetu:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina

Prijemni na Matemati─Źkom fakultetu:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina

Prijemni na Mašinskom fakultetu:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina

Prijemni na Saobra─çajnom fakultetu:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina

Prijemni na Tehnološko-metalurškom fakultetu:

2018.godina, 2019.godina, 2020.godina

U nastavku je dat pregled oblasti koje se obra─Ĺuju na na┼íim ─Źasovima.

TEMATSKE OBLASTI:


I Brojevi i brojevni izrazi, algebarski izrazi
Klasifikacija brojeva. Izrazi sa realnim i kompleksnim brojevima.
Racionalni algebarski izrazi. Koren. Iracionalni algebarski izrazi.

II Algebarske jedna─Źine
Linearne jedna─Źine i nejedna─Źine. Sistemi linearnih jedna─Źina.
Kvadratna jedna─Źina i kvadratna funkcija. Kvadratne nejedna─Źine.
Kvadratna jedna─Źina i kvadratna funkcija. Vietova pravila.
Jedna─Źine i nejedna─Źine sa racionalnim izrazima.
Jedna─Źine i nejedna─Źine sa izrazima u apsolutnim zagradama.
Jedna─Źine i nejedna─Źine sa izrazima u apsolutnim zagradama.
Jedna─Źine i nejedna─Źine sa korenima.
Jedna─Źine i nejedna─Źine sa korenima.
Jedna─Źine sa kompleksnim brojevima. Jedna─Źine sa procentima
Polinomi

TEST 1 - test iz oblasti I, II - analiza testa, obnavljanje.

III Eksponencijalna i logaritamska funkcija
Eksponencijalne jedna─Źine i nejedna─Źine.
Eksponencijalne jedna─Źine i nejedna─Źine. Pojam logaritma.
Logaritamski izrazi. Logaritamske jedna─Źine.
Logaritamske jedna─Źine i nejedna─Źine.
Logaritamske jedna─Źine i nejedna─Źine.

IV Trigonometrija
Trigonometrija-osnovne definicije i formule. Trigonometrijski izrazi.
Trigonometrijski izrazi.
Inverzne trigonometrijske funkcije. Trigonometrijske jedna─Źine.
Trigonometrijske jedna─Źine.
Trigonometrijske jedna─Źine i nejedna─Źine.
Uglovi - osnovna primena trigonometrije u geometriji.

TEST 2 - test iz oblasti I, II, III, IV - analiza testa, obnavljanje.

V Planimetrija
Trougao - sinusna i kosinusna teorema, odstojanja i površine.
Trougao - zna─Źajne ta─Źke i du┼żi.
Trougao - sli─Źnost.
─îetvorouglovi. Mnogougao.
Krug.

VI Stereometrija
Poliedri (rogljasta tela).
Rotaciona tela (obla tela).
Razni zadaci iz stereometrije.

VII Funkcije
Funkcije - osnovna svojstva, kompozicije, inverzne funkcije.
Ekstremne vrednosti funkcija.
Ekstremne vrednosti funkcija - primena u geometriji.

TEST 3 - test iz oblasti I,II,III,IV,V,VI,VII - analiza testa, obnavljanje.

VIII Analiti─Źka geometrija
Analiti─Źka geometrija - tacke i prave u ravni.
Analiti─Źka geometrija - krug, odnos prave i kruga.
Analiti─Źka geometrija - elipsa, hiperbola, parabola.
Analiti─Źka geometrija - elipsa, hiperbola, parabola.

IX Nizovi, binomna formula i kombinatorika
Aritmeti─Źki i geometrijski niz. Geometrijski red.
Kombinatorika.
Binomna formula.
Pitanja i obnavljanje.

X Završni testovi
ZAVRŠNI TEST 1 - test iz svih oblasti - analiza testa, obnavljanje
ZAVRŠNI TEST 2 - test iz svih oblasti - analiza testa, obnavljanje