CENE

Cene pripremne nastave su date u donjoj tabeli. Plaćanje se vrši na 4, 6 ili 8 rata.

PREDMET
BROJ DVOČASA
UKUPNA CENA PRIPREMA
MATEMATIKA ZA TEHNIČKE FAKULTETE 46 - 52 42.000 - 48.000 dinara
MATEMATIKA ZA EKONOMSKI FAKULTET 42 42.000 dinara
HEMIJA 42 42.000 dinara
BIOLOGIJA 42 42.000 dinara
HEMIJA I BIOLOGIJA 84 75.600 dinara
PSIHOLOGIJA I OPŠTA INFORMISANOST 42 54.600 dinara

Ukupna cena svakog kursa je daleko manja od školarine koju će za jednu godinu studija platiti učenici koji se ne upišu na teret Budžeta. Osim mogućnosti da upišete fakultet koji želite bez plaćanja visoke školarine, pohađajući naše časove steći ćete znanje koje će vam znatno olakšati polaganje ispita na fakultetu i koje će biti odličan temelj za nastavak vašeg školovanja. Školarine na fakultetima su date u narednoj tabeli:

FAKULTET
ŠKOLARINA NA FAKULTETIMA 2023. GODINE
BIOLOŠKI FAKULTET 100.000 dinara
EKONOMSKI FAKULTET od 106.212 do 139.754 dinara
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET od 126.000 do 282.000 dinara
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA 159.000 dinara
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA od 100.000 do 110.000 dinara
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE 120.000 dinara
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU 84.000 dinara
FARMACEUTSKI FAKULTET 145.000 dinara
FILOLOŠKI FAKULTET 119.000 dinara
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA 118.548 dinara
GRAĐEVINSKI FAKULTET 100.000 dinara
HEMIJSKI FAKULTET 102.000 dinara
MAŠINSKI FAKULTET od 108.000 do 180.000 dinara
MATEMATIČKI FAKULTET od 135.000 do 141.000 dinara
MEDICINSKI FAKULTET 126.600 dinara
PRAVNI FAKULTET 114.000 dinara
SAOBRAĆAJNI FAKULTET 130.000 dinara
STOMATOLOŠKI FAKULTET 180.000 dinara
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 75.000 dinara
UČITELJSKI FAKULTET 108.000 dinara