ENGLESKI JEZIK (36 dvočasa)

Engleski jezik je sastavni deo prijemnog ispita za Filološki fakultet, pri čemu se ispit za studijsku grupu 19 – Engleski jezik i književnost, razlikuje od ispita za sve ostale studijske grupe (jezike). Ispit iz engleskog jezika za grupu Engleski jezik i književnost sastoji se od četiri celine:

- Grammar and Vocabulary Test
- Reading comprehension
- Listening comprehension
- Essay

Ispit iz engleskog jezika za sve ostale grupe podrazumeva samo test gramatike i vokabulara koji se sastoji od 40 pitanja sa ponuđenim odgovorima.
S obzirom na razlike u formi i sadržini ispita, razlikuju se i pripreme za polaganje ispita za studijsku grupu Engleski jezik i književnost i ostale grupe. Prvih 20 dvočasa priprema posvećeni su gramatici i vokabularu, pa su stoga zajednički za sve kandidate. Po završetku ovog dela grupe se razdvajaju i u toku narednih 10 dvočasa kandidati za studijsku grupu Engleski jezik i književnost se fokusiraju na čitanje tekstova, slušanje razgovora i pisanje eseja, dok kandidati za ostale studijske grupe nastavljaju sa vežbama gramatike i vokabulara. Poslednjih 5 dvočasa posvećeno je intenzivnom testiranju stečenog znanja iz svih oblasti.


LITERATURA


1. A.J.Thomson, A.V. Martinet: A Practical English Grammar, Oxford University Press, 2006
2. Michael Swan: Practical English Usage, Oxford University Press, 2005
3. Naum Dimitrijević, Karin Radović: Test Your English, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1992.
4. Naum Dimitrijević, Karin Radović: English Grammar Tests, Bor, Stamparsko-Izdavačko preduzeće “Bakar”, 1995.


5. Milica Stojanovi ć Blazina, Novica Petrović: Check Your English, Trebnik
6. B.Čubrović, M.Daničić, S.Macura, N.Tomović: English Entrance Exam Practice, Beograd, Philologia, 2005.
7. B.Čubrović, M.Daničić: English Entrance Exam Practice 2, Beograd, Philologia, 2004.
8. B.Čubrović, M.Daničić: English Entrance Exam Practice 3, Beograd, Philologia, 2005.
9. Michael McCarthy, Felicity O’Dell: English Vocabulary in Use Upper-Intermediate, Cambridge University Press, 2005

TEMATSKE OBLASTI:


Grammar

- Articles – use and omission of indefinite and definite article
- Nouns – kinds and function; plurals; uncountable nouns; form and use of possessive case; compound nouns
- Adjectives – kinds and position; order of adjectives of quality; comparison
- Adverbs – kinds, form, use and position; comparison; adjectives and adverbs with the same form
- Pronouns – kinds and function;
- Prepositions – kinds and use; prepositions used with adjectives and participles; verbs and prepositions
- Verbs – classes of verbs; active tenses; negative and interrogative forms; auxiliaries and modals; infinitives (forms and use); gerund (form and use); the passive voice; phrasal verbs
- Indirect speech and sequence of tenses
- Inversion after negative and restrictive expressions
- Clauses – noun clauses; relative clauses; clauses of concession, result, comparison, time
- Numerals – cardinal and ordinal numbers
- Conjunctions – co-ordinating and subordinating conjunctions
- Spelling rules


Vocabulary

- Word formation – suffixes, prefixes, roots; compound nouns; compound adjectives
- Connecting and linking words
- Topics - Countries, nationalities and languages; Education; Describing people; Relationships; The Environment; Work; Sport; The Arts; Money; Music; Food; Clothes; Travel; Science and Technology; Computers and The Internet; The Senses; Belief and Opinion; Feelings; Success and Failure
- Idiomatic expressions

Pripreme za studijsku grupu 19 – Engleski jezik i književnost pored navedenog uključuju i:

- Priprema za ‘Reading comporehension’ – čitanje, analiziranje i razumevanje nespecijalizovanih tekstova iz raznih oblasti.
- Priprema za ‘Listening comprehension’ – slušanje, analiziranje i razumevanje konverzacije izmedju izvornih govornika engleskog jezika.
- Priprema za pisanje eseja – sticanje veština za pisanje kratkog eseja ili pisma na odredjenu temu ili na osnovu datih informacija.