MATEMATIKA

Prijemni iz matematike na tehničkim fakultetima (FON, ETF, TMF, Matematički, Građevinski, Saobraćajni i Mašinski fakultet) su istog oblika, obuhvataju iste oblasti i sadrže zadatke slične težine. Čest slučaj je da se zadatak koji se jedne godine pojavi na prijemnom za jedan fakultet, kasnije pojavi na drugom fakultetu iz ove grupe.

Sa druge strane, prijemni na Ekonomskom fakultetu i prijemni na Farmaceutskom fakultetu imaju svoje sopstvene karakteristike i literaturu iz koje se kandidati spremaju za njih. Iz svih ovih razloga ozbiljna priprema za prijemni podrazumeva tri različita programa iz matematike: